zorginstellingen

Distributie op maat geeft speciale patiënten een fijne dagbesteding

Alles in ons fijnmazige distributiesysteem is er op gericht om drukbezet zorgpersoneel zo veel mogelijk te ontlasten, maar in bijzondere gevallen maken we graag een uitzondering. Bijvoorbeeld voor de cliënten van Dichterbij, een zorginstelling voor mensen met een ernstig verstandelijke beperking. Dankzij distributie op maat kunnen zijn een groot deel van het bezorgwerk doen en hebben ze zo een zinvolle dagbesteding. ‘Ze kunnen even met iets totaal anders bezig zijn.’

Zorginstelling De Ziep ligt in Ottersum, in de regio Noord-Limburg. Het bezorgwerk van medische spullen wordt hier dankzij een speciaal distributieplan voor een groot deel uitgevoerd door een speciale groep bewoners. Jack van Roij, accountmanager van Mediq, liep een ochtend met hen mee.

‘Prokkelen’

Dat bezoek vond plaats op uitnodiging van Dichterbij. Deze zorgorganisatie stimuleert cliënten om actief mee te doen in de maatschappij. Dat kan op verschillende manieren: door betaald werk, via een zinvolle dagbesteding bij een vereniging of club of door vrijwilligerswerk te doen. Een landelijke stichting introduceerde daarvoor het begrip ‘Prokkelen’, wat staat voor ‘prikkelende ontmoetingen’ tussen mensen met een verstandelijke beperking en mensen zonder zo’n beperking. Jack van Roij ging graag in op de uitnodiging om eens een ochtend te komen Prokkelen. ‘Het is een mooi concept en bovendien wil ik weten hoe wij als leverancier zo goed mogelijk op dit idee kunnen inspelen.’

Dwangmatig gedrag

Op De Ziep bevinden zich tien woongroepen van vier tot vijf bewoners. Veel van de bewoners kunnen zich niet of slechts beperkt verbaal uitdrukken, hebben te kampen met dwangmatig gedrag of uiten zich soms boos, angstig of agressief. De Ziep biedt hen uiteenlopende vormen van dagbesteding, bijvoorbeeld het uitmesten van stallen of het bezorgen we een lokale huis-aan-huis-krant.

Zinvol werk

‘Het zijn allemaal bezigheden die ongeveer een uur tijd vragen, en dat past goed bij wat onze groep aankan. We doen de activiteiten vrijwel altijd met een groepje van zes: vier bewoners en twee begeleiders’, vertelt Sijmen de Greef. Hij is een van de vier begeleiders van zo’n dagbestedingsgroep. Ook het rondbrengen van zorgproducten kreeg een plek in het weekprogramma. Elke vrijdag bezorgt Mediq de door de verschillende locaties bestelde materialen bij het thuishonk van de groep, zodat zij die meteen na het weekend verder kunnen distribueren.

Grenzen verleggen

Op de maandag dat Jack zich meldt voor het Prokkelen, gaat hij met vier jongens mee om goederen te bezorgen. Jack en Sijmen controleren de geleverde goederen, waarna Jack de dozen een voor een aangeeft. De jongeren brengen ze vervolgens naar het busje. Aan alles is te zien dat ze dit vaker hebben gedaan. ‘Het mooie is dat heel vaak blijkt dat ze meer kunnen dan je van tevoren soms verwacht. Dat is het nut van deze kleine projecten. Ze krijgen prikkels die ze anders niet zouden krijgen en blijken dan wel degelijk hun grenzen weer iets te kunnen verleggen.’

750 afleveradressen

Na afloop kijkt Jack van Roij terug op een goed bestede ochtend: ‘Als leverancier zijn wij gewend om onze opdrachtgevers altijd zo veel mogelijk werk uit handen te nemen. Het interessante is dat wij dat in dit geval juist niet moeten doen. De vraag is nu: hoe kunnen wij de bestellingen zo aanleveren dat er werk overblijft dat geschikt is voor bewoners zoals ik die vandaag heb ontmoet. Daar ga ik over nadenken. Want misschien zijn er wel meer locaties die geïnteresseerd zijn in deze vorm van dagbesteding. Zo ja, dan werken wij daar graag aan mee.’